Gör arbetet enklare!

Ett webbaserat verktyg som hjälper er att systematisera ert arbete med utbildningar, certifieringar, hälsoundersökningar och körtillstånd - hela kedjan från översikt till åtgärd.

Ett heltäckande verktyg

Genom att kravställa på roller kan ni säkerställa att era medarbetare har rätt kompetens för arbetsuppgiften. Med påminnelser i god tid innan krav ska förnyas kan ni planera och boka in utbildningar på ett effektivt sätt. Ni kan enkelt hantera körtillstånd och kompetensintyg då dessa skapas digitalt och signeras med BankID av behörig person. Genom att sätta upp avdelningar och projekt kan administratörer och chefer alltid ha en relevant översikt och nödvändiga dokument nära till hands. Helt enkelt ett verktyg som täcker upp hela kedjan från kravställning via dokumentation och översikt till planering av de åtgärder som behöver göras.

Synka med ID06 kompetensdatabas

Det är svårt att ha koll på utbildningar som är registrerade i ID06 kompetensdatabas, eftersom olika utbildningar kan uppfylla samma krav. I Entreprenadassistentens utbildningsregister är det lätt att standardisera dessa utbildningar genom att koppla ihop dom, vilket förenklar kravställning och uppföljning.

Funktioner och koncept

Roller och krav

Definiera vilka roller som finns på företaget och ange vilka krav på utbildningar, certifieringar, hälsoundersökningar och intyg ni har på de olika rollerna. Tilldela medarbetarna en eller flera roller och generera därmed en kravlista på varje medarbetare. Det blir tydligt vad som behövs för varje enskild medarbetare.

Översikt

Skapa ordning och reda genom att ladda upp avklarade utbildningar och dokument. Dessa matchas automatiskt mot kravlistan för varje enskild medarbetare och ger er en oslagbar översikt på företagets kompetens-status, alltså hur bra kravuppfyllnad ni har.

Åtgärder

Ligg steget före med hjälp av åtgärdsvyn. Den visar tydligt vilka krav som är på väg att gå ut. Ni kan enkelt planera lämpliga åtgärder och koppla planerade utbildningar till aktuella utbildningsföretag.

Tillstånd

Skapa digitala intyg och tillstånd, såsom körtillstånd och kompetensintyg. Validera intygen genom att låta behörig person signera intygen med BankID.

Avdelningar och projekt

Sätt upp avdelningar och projekt och tilldela behöriga personer möjlighet att följa upp och/eller administrera medarbetare.